Porvoon Mediajakelu             Teollisuustie 19, 06150 PORVOO

Puh. 050 555 7913

 

 


Mainoskielto

Mainoskielto - "Ei mainoksia kiitos"

SSM-jakeluryhmä sekä muut vastuuntuntoiset jakeluyritykset,noudattavat Asiakkuusmarkkinointiliiton (ASML) suositusta, eivätkä jaa osoitteetonta jakelua kotitalouksiin, joissa on mainoskielto. Viranomaistiedotteet ovat tästä poikkeus. Mainoskielloksi määritellään selkeästi esilläoleva "ei mainoksia - kiitos" ilmoitus (tai variaatio kiellosta) postiluukulla tai laatikolla.

Kotitalouksia, joissa on mainoskielto on valtakunnallisesti keskimäärin noin 4% (TNS Atlas tammi-kesäkuu 2008). Suoramainontaa siis vastaanottaa selvästi yli 90% kotitalouksista.

Vastaavasti kotitalouksissa joissa on Internet-yhteys, televisiovastaanotin tai digiboksi oli Tilastokeskuksen 2007 tietojen mukaan suhteessa selvästi vähemmän. Suoramainoksella on siten hyvät edellytykset tavoittaa kotitalous,

Mainoskielto kertoo usein kotitalouden elämänvaiheesta

Mainoskielto on keskimääräistä yleisempi talouksissa joiden kulutuksen tarve on elämäntilanteesta johtuen kapeapohjainen. Tyypillisesti tällaisissa talouksissa asuu sinkkuja, senioreita tai paljon matkustavia. Harva näistäkään talouksista on välttämättä kulutus- tai mainoskielteinen. Lauantaina saapunut pizzamainos saatetaan kokea hyvinkin tervetulleeksi perjantain juhlinnan uuvuttamassa sinkkutaloudessa.

 

kuva1: mainoskielto elämänvaiheen mukaan

Sinkkutalouden muuttumisella dinkkutaloudeksi tai lapsiperhetaloudeksi on selvä vaikutus kotitalouden mainoskieltoon. Kulutustarve kasvaa, tarvitaan aivan uudenlaisia tuotteita, päivittäistavara-tarjouksia aletaan seurata ja mainoskielto poistetaan.

Mainoskielto on osittain alueellinen ilmiö

Mainoskielto on osittain alueellinen ilmiö ja suuria eroja mainoskieltojen osuuksissa saattaa ilmetä, jopa viereisten korttelien välillä. Tätä selittää asuinaluesuunnittelu, jossa yleensä korttelin tai parin kokoinen alue varataan tietyntyyliseen rakennus- ja asumiskäyttöön. Lapsiperheet tarvitsevat rivi- ja omakotitalojen tilaa, sinkut keskustojen palveluja.

Esimerkiksi opiskelijakylässä saattaa tyypillisestä nähdä enemmän mainoskieltoja, mutta naapurikorttelin lapsiperhevaltaisilla rivitaloalueilla keskimääräistä selvästi vähemmän.

Kuva2: mainoskielto ammattitaustan mukaan

SSM-jakeluryhmän jakeluyritykset seuraavat jatkuvasti mainoskieltojen määrän vaihtelua osana alueellista talousmäärälaskentaa. Tieto on tärkeää mm. kaupunkilehdille ja mainostaja-asiakkaille, jotta jakelutuotteiden painosmäärät osataan tilata oikein.

Vuosivertailussa mainoskieltojen määrissä ei ole tapahtunut merkittäviä muutoksia, mutta vuoden aikana mainoskieltotilanne muuttuu jatkuvasti heijastellen kuluttajien kulutustarvetta. Tyypillisesti kesälomakaudella mökille lähtevät laittavat mainoskiellon, ettei postilaatikko tai eteisen lattia täyttyisi. Vastaavasti joulun alla kieltoja poistavat lahjaongelmien kanssa painivat.SSM Jakeluryhmä 2009 - Valtakunnallinen suorajakelun osaaja Suomen Suoramainonta Tulosta sivu